Miljøpolitikk

Stene Stål Gjenvinning AS skal bidra til god miljøforvaltning av metaller.
Vår kompetanse innen miljøområdet skal gjøre oss til en foretrukket partner, god nabo og en god arbeidsplass.


Kundene skal ha visshet om at deres restprodukter til enhver tid blir behandlet optimal ut ifra forurensing og bruk av naturressurser.

Vi vil søke bedre samarbeid med våre kunder slik at vi sammen unngår miljøskadelige produkter i vår produksjon.

Stene Stål Gjenvinning skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer. Vi skal tilstrebe oss for å etterkomme alle nåværende og fremtidige lover og forskrifter.

Miljøskadelige produkter og materialer som ved feil eller ved annen anledning har kommet i vår produksjon skal håndteres for sluttbehandling og deponering på en miljøriktig måte.


Fredrikstad 1. mars 2001